Wojewódzkie Kolegium Sędziów

Wojewódzkie Kolegium Sędziów Sportów OSP województwa kujawsko-pomorskiego

Zarząd

Leszek Szmyt – Przewodniczący
Stanisław Rychlewski – Wice przewodniczący
Dariusz Kowalczyk -Wice przewodniczący
Jerzy Fydrych – Wice przewodniczący
Wojciech Kowalczyk – Sekretarz
Kazimierz Wutrych – Członek Zarządu
Marcin Zacharenko – Członek Zarządu
Marek Szimelpfening – Członek Zarządu