Archiwum miesiąca: marzec 2022

Sezon rozpoczęty

W dniu 26 marca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Zakrzewie odbyły się II Halowe Zawody MDP o Puchar Wójta Gminy Zakrzewo . Gośćmi Zawodów byli: Prezes ZOP dh Piotr Marciniak , Wójt gminy Zakrzewo pan Artur Nenczak , Zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł bryg. Łukasz Serkowski , Prezes OSP Sędzin dh Franciszek Nowak , dyrektor Zespołu Szkół w Zakrzewie pani Anna Lewandowska , Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo pan Tadeusz Lipowski i prezes ZOM w Bydgoszczy dh Leszek Szmyt . W zawodach wystartowało 11 drużyn:
1) MDP Ostrowąs,
2) MDP Sędzin,
3) MDP Zbrachlin,
4) MDP Żabieniec I ,
5) MDP Żabieniec II,
6) MDP Koneck,
7) MDP Opoczki ,
8) MDP Mrocza,
9) MDP Bydgoszcz-Fordon ,
10) MDP Sitno,
11) MDP Unilever Bydgoszcz,
Zawody sędziowali członkowie Wojewódzkiego Kolegium Sędziów sportów OSP, sędzią Głównym była dh Małgorzata Kowalczyk. Wśród sędziów byli sędziowie z Bydgoszczy druhowie Wojciech Kowalczyk, Agnieszka Mieczkowska , Roman Schalau i Jędrzej Kroll . Drużyny dziewcząt z Bydgoszczy zajęły następujące miejsca:
1 miejsce MDP Unilever w składzie:
1) Zuzanna Szmyt ,
2) Sara Lewandowska
3) Eliza Makowska,
4) Nadia Olszewska,
5) Zuzanna Kuś
Opiekunowie: dh Ewa Szmyt , dhJędrzej Kroll,
2 miejsce MDP Bydgoszcz- Fordon w składzie:
1) Natalia Górko,
2) Kinga Białowąs,
3) Zuzanna Strzałkowska,
4) Blanka Skrzeszewska,
Opiekun: Roman Schalau ,
Wśród 55 zawodników, najlepszy wynik indywidualny osiągnęła dh Natalia Górko z MDP Bydgoszcz-Fordon.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary i skromne upominki ! Uczestnicy i Goście zjedli smaczny posiłek.
Serdeczne podziękowanie za organizacje i zaproszenie dla druhny Agnieszki Nowak.
Zapraszamy 9 kwietnia na zawody do Bydgoszczy.
informacje przygotował: Leszek Szmyt.

Umowa z Miastem Bydgoszcz

W dniu 1 marca 2022 roku została podpisana umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: KONKURS NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA  MIASTA BYDGOSZCZY W 2022  ROKU  PRZEZ  ORGANIZACJE POŻYTKU  PUBLICZNEGO.  Umowę  podpisali Prezydent miasta pan Rafał Bruski i prezes Zarządu Oddziału dh Leszek  Szmyt