Wyniki zawodów Wojewódzkich MDP

Wyniki Zawodów

II Wojewódzkie Zawody MDP 2003

III Wojewódzkie Zawody MDP 2004

IV Wojewódzkie Zawody MDP 2005

V Wojewódzkie Zawody MDP 2006

VI Wojewódzkie Zawody MDP 2007

VII Wojewódzkie Zawody MDP 2008

VIII Wojewódzkie Zawody MDP 2009

IX Wojewódzkie Zawody MDP 2010

X Wojewódzkie Zawody MDP 2011      goście

XI Wojewódzkie Zawody MDP 2012 chłopcy  dziewczęta 

XIII Wojewódzkie Zawody MDP 2014

XIV Wojewódzkie Zawody MDP 2015 chłopcy   dziewczęta  goście

XV Wojewódzkie Zawody MDP 2016

XVI Wojewódzkie Zawody MDP 2017

XVII Wojewódzkie Zawody MDP 2018 chłopcy  dziewczęta

XVIII Wojewódzkie Zawody MDP 2019

XIX Wojewódzkie Zawody MDP 2021