MDP

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Skład Komisji do spraw młodzieży 2021-2026

Przewodniczący – Burzyński Jerzy,
Sekretarz – Mieczkowska Agnieszka
Członek – Kalinowska Jolanta,
Członek – Szmyt Ewa,
Członek – Wilandt Izabela,
Członek – Kroll Jędrzej,
Członek – Grzeliński Damian,
Członek – Schalau Roman,
przygotował: Leszek Szmyt

Młodzież w OSP to pewność, że jednostka będzie w przyszłości spełniać swoje zadania. To dzięki inwestowaniu w szkolenie MDP mamy pewność, że pożarnictwo będzie miało dobrze przygotowane zaplecze kadrowe, a społeczeństwo wyszkolonych obywateli wiedzących jak zareagować na wypadek zagrożenia. W Bydgoszczy w latach 70-80 były bardzo popularne drużyny młodzieżowe, praca z młodzieżą w Zakładowych OSP była ułatwiona dzięki temu że w zakładach pracy były Szkoły Przyzakładowe, z których rekrutowali się młodzi strażacy. Po przemianach gospodarczych i politycznych jakie nastąpiły w latach 90, w naszym kraju wiele firm funkcjonujących w Bydgoszczy zniknęło z mapy miasta a co się z tym wiąże wiele zakładowych OSP. Szkoły przyzakładowe również nie przetrwały okresu przemian. Mimo tego od kilku lat praca z młodzieżą zaczyna się jednak rozwijać.
Na terenie miasta Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ponownie pojawiają się w 2003 roku.
Najbardziej prężne OSP podjęły współpracę z Zespołami Szkół, z których pochodzą członkowie tych drużyn. Pierwsze drużyny powstały przy OSP Unilever i Telefonika Kable.
W 2003 roku powstały 2 drużyny chłopięce i 1 dziewczęca MDP z Zespołu Szkół Nr 27. Drużyny te startowały w 2003r w II Wojewódzkich Zawodach MDP-CTIF. Drużyna dziewcząt z OSP Unilever wygrywając zawody w swojej kategorii jako pierwsza w historii sportu pożarniczego w Bydgoszczy zakwalifikowała się na Zawody Ogólnopolskie – Rymanów 2004r. Tam zajęła siódmą lokatę na 17 startujących drużyn.
W 2004 roku na Zawodach Wojewódzkich wystartowały drużyny z OSP Telefonika Kable, Lucent Technologies i Unilever.
W 2005 roku w IV Wojewódzkich Zawodach MDP- CTIF miasto Bydgoszcz reprezentowało pięć drużyn. Trzy drużyny przy OSP Unilever z Z.Sz. Nr 27, jedna drużyna przy OSP Telefonika- Kable z Z.Sz. Nr 15 oraz jedna drużyna przy OSP Lucent Technologies z Z Sz. Nr 14. Drużyna z Lucent Technologies zajęła pierwsze miejsce w kategorii chłopców, a w kategorii dziewcząt trzecie miejsce zdobyła drużyna przy OSP Unilever z ZSz Nr 27. W tych zawodach udział brała zaprzyjaźniona drużyna austriacka z Voralrbergu, która osiągnęła najlepszy wynik zawodów.

Obecnie na terenie Bydgoszczy działają 2 drużyny MDP przy ZOSP Unilever Bydgoszcz i OSP Bydgoszcz-Fordon

Zarząd Oddziału Miejskiego w Bydgoszczy wraz z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-pomorskiego jest organizatorem Wojewódzkich Zawodów MDP wg CTIF.
Za organizację i sędziowanie w całości odpowiedzialni są strażacy ochotnicy. Zawody Wojewódzkie odbywają się co roku, aby zaktywizować i ułatwić pracę z młodzieżą w naszym województwie.