Skład Zarządu

Skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejskiego OSP RP w Bydgoszczy
Wybranego w dniu 4.11.2021, podczas XII Zjazdu  Oddziału Miejskiego Związku OSP RP

Skład zarządu:
Szmyt Leszek – Prezes
Rychlewski Stanisław – V-ce Prezes
Myszka Czesław – V-ce Prezes – sekretarz
Burzyński Jerzy – V-ce Prezes – gospodarz
Kowalczyk Wojciech – Skarbnik
Kroll Jędrzej – Członek Prezydium
Słowiński Arkadiusz – Członek Prezydium
Bagniewski Paweł – Członek
Grzeliński Damian – Członek
Kalinowska Jolanta – Członek
Lustig Marcin – Członek
Osińska Monika – Członek
Polachowski Sławomir – Członek
Przybyliński Artur – Członek
Schalau Roman – Członek
Szimelpfenig Marek – Członek
Szmyt Marcin – Członek
Buller Janisław – Członek – KM PSP w Bydgoszczy
Skrycki Zbigniew – Członek – UM Bydgoszcz

Skład Komisji Rewizyjnej
Kwiatkowski Arkadiusz – Przewodniczący
Stypka Zdzisław – Z-ca Przewodniczącego
Damazyn Leszek – Sekretarz
Kukiełczyński Arkadiusz – Członek
Kutka Krzysztof – Członek