OLIMPIADA CTIF 

17-24 lipca w Celje, Słowenia odbyła się Olimpiada Pożarnicza , zorganizowana przez CTIF. W której wzięło udział 3000 strażaków z 25 krajów. W komisji sędziowskiej tradycyjnych zawodów na torze nr 5 sędziował dh Leszek Szmyt jedyny przedstawiciel naszego województwa wśród sędziów z naszego kraju.                                                                                                                                                                                       

Przygotował:  dh Jerzy