Informacją dla sędziów sportów pożarniczych

W dniu 24.09.2022 w Bydgoszczy odbędą się XX Wojewódzkie Zawody MDP na stadionie „Zawiszy” w Fordonie ul. Sielska, rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.
27 sierpnia 2022 o godzinie 13:30 odbędzie się spotkanie sędziów Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Sportów OSP sędziujących zawody. W Wojewódzkim Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Pile Młyn gmina Gostycyn.

Proszę o potwierdzenie przybycia na odprawę dla sędziów i chęci sędziowania zawodów do dh Wojciecha Kowalczyka na adres e-mail wojciechkowalczyk@onet.eu w terminie do 20 sierpnia 2022.
Zapraszamy również kandydatów na sędziów, również poproszę o informacje o przybyciu.
W tym samym dniu o godzinie 11:00 odbędzie się Odprawa opiekunów przed zawodami.

Proszę o przekazanie informacji sędzią z jednostek, gmin i powiatów

Z pozdrowieniami
Wojciech Kowalczyk