Konkurs Plastyczny – eliminacje miejskie

29 grudnia 2022r komisja powołana przez Prezydium ZOM oceniła prace jakie zostały przysłane na eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego. W eliminacjach wojewódzkich udział wezmą prace które zajęły miejsca od 1-5 w każdej grupie wiekowej.

W załączeniu protokół i lista uczestników.

PROTOKÓŁ JURY
w sprawie oceny prac w Eliminacjach Miejskich
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
ZAPOBIEGAMY POŻAROM
Bydgoszcz 29 grudnia 2022 r.
1. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowano łącznie 16 prac. 

2. Jury w składzie: 
Przewodnicząca- Mariola Furmaniak ,
Sekretarz- Leszek Szmyt ,
Członek- Arkadiusz Kwiatkowski ,
 Członek- Leszek Damazyn ,
Członek- Jędrzej Kroll 

Dokonano oceny prac i zakwalifikowano niżej wymienione do eliminacji Wojewódzkich Konkursu Plastycznego: 
I GRUPA- PRZEDSZKOLA:
 1) Tymon Mróz, Przedszkole nr 12 .
2) Aleksander Isaak , Przedszkole nr 33 , 
3) Zuzanna Wojtkowiak , Przedszkole nr 12 , 
4) Alicja Pęzioł , Przedszkole nr 12 , 
5) Zuzanna Świtaj , Przedszkole nr 12 
Praca wyróżniona :
Sebastian Nastusiak , Szkoła Podstawowa nr 27,
 
II GRUPA- KLASA I-IV: 
1) Shuliev Mykhailo , Szkoła Podstawowa nr 64 , 
2) Leon Gill , Szkoła Podstawowa nr 64,
3) Ignacy Piotrowski , Szkoła Podstawowa nr 64 , 
4) Nadia Lubiszewska , Szkoła Podstawowa nr 65 ,
5) Dominik Bukowski, Szkoła Podstawowa nr 64,
Prace wyróżnione: 
Tomasz Piernik , Szkoła Podstawowa nr 64, 
Michał Krzelewski , Szkoła Podstawowa nr 12, 

III GRUPA- KLASA V-VIII:
1) Natalia Krzyżaniak , Szkoła Podstawowa nr 12,
2) Petra Barańska , Szkoła Podstawowa nr 65,
3) Stanisław Stejka , Szkoła Podstawowa nr 12 ,
4) Jakub Chmielowski , Szkoła Podstawowa nr 12 ,
5) Łukasz Mucha , Szkoła Podstawowa nr 12 ,
Prace wyróżnione :
 Alan Janczur , szkoła Podstawowa nr 12,
Mikołaj Kohls , Szkoła Podstawowa nr 27,
Julia Śrubkowska , Szkoła Podstawowa nr 12,

IV GRUPA- SZKOŁY PONADPODSTAWOWE : 0- zgłoszeń.

V GRUPA- DOROŚLI: 
1) Maciej Wierzbicki 
Do Konkursu zgłoszono 122 prace.
Szczególne podziękowania dla opiekunów uczestników Konkursu.
Protokół sporządził : dh Leszek Szmyt 
Przewodnicząca : Mariola Furmaniak