Spotkanie ze seniorami

28 grudnia zgodnie z planem działania Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP  spotkali się seniorzy ochotnicy z terenu naszego miasta! Przy świątecznej herbacie i kawie dh prezes przekazał informacje o działaniach Zarządu w 2022 roku . Druhowie dowiedzieli się o sukcesach a także kłopotach jakie mieliśmy w trakcie realizacji naszych przedsięwzięć statutowych! Seniorzy zapoznali się z planami działań Związku w 2023 roku. Na zakończenie  były życzenia Wszystkiego dobrego w Nowym Roku! Uczestnicy już dzisiaj umawiali się na spotkanie w przyszłym roku !

 przygotował: Czesław Myszka