Skład Zarządu

Skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejskiego OSP RP w Bydgoszczy
Wybranego w dniu 4.11.2021, podczas XII Zjazdu  Oddziału Miejskiego Związku OSP RP

Skład zarządu:
Szmyt Leszek – Prezes
Rychlewski Stanisław – V-ce Prezes
Myszka Czesław – V-ce Prezes – sekretarz
Burzyński Jerzy – V-ce Prezes – gospodarz
Kowalczyk Wojciech – Skarbnik
Kroll Jędrzej – Członek Prezydium
Słowiński Arkadiusz – Członek Prezydium
Bagniewski Paweł – Członek
Grzeliński Damian – Członek
Kalinowska Jolanta – Członek
Lustig Marcin – Członek
Osińska Monika – Członek
Polachowski Sławomir – Członek
Przybyliński Artur – Członek
Schalau Roman – Członek
Szimelpfenig Marek – Członek
Szmyt Marcin – Członek
Świechowicz Rafał – Członek – KM PSP w Bydgoszczy
Skrycki Zbigniew – Członek – UM Bydgoszcz

Skład Komisji Rewizyjnej
Kwiatkowski Arkadiusz – Przewodniczący
Stypka Zdzisław – Z-ca Przewodniczącego
Damazyn Leszek – Sekretarz
Kukiełczyński Arkadiusz – Członek
Kutka Krzysztof – Członek

Terminy posiedzeń w 2023 roku

Prezydium Zarządu:
2023-01-19
2023-02-09
2023-04-06
2023-05-11
2023-06-15
2023-07 wg. potrzeb, do uzgodnienia
2023-08 wg. potrzeb, do uzgodnienia
2023-09-07
2023-10-05
2023-11-09

Terminy posiedzeń Zarządu:
2023-03-30 miejsce do ustalenia
2023-12-07 miejsce do ustalenia
Prezydium spotyka się w biurze OM przy ul Pomorskiej 16 w czwartki o godzinie 17.00.
Posiedzenia Zarządu miejsce do ustalenia.
O ewentualnej zmianie terminu i miejsca członkowie zostaną zawiadomieni 7 dni przed terminem.