ZAPROSZENIE

Rozpoczynamy kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Związku OSP RP. 

W eliminacjach na szczeblu Miasta Bydgoszczy, konkurs adresowany jest do dzieci , młodzieży, oraz dorosłych.

Prace w/g regulaminu podzielone są na pięć grup wiekowych:

1.Przedszkola

2.Szkoły Podstawowe kl. I-IV

3.Szkoły Podstawowe kl. V-VIII

4.Szkoły ponadpodstawowe

5.osoby dorosłe.

Tematyka Konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, usuwanie klęsk żywiołowych. W związku z 100-leciem funkcjonowania Lasów Państwowych zachęcamy by uwzględnić w pracach również temat Strażacy chronią lasy – las chroni klimat.

Prace będą przyjmowane do 18 grudnia 2022r. Prace można dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: Zarząd Oddziału Miejskiego OSP RP. w Bydgoszczy 85-050 Bydgoszcz Pomorska 16

Do prac prosimy załączyć druk karty zgłoszenia

Regulamin konkursu

Informacje można uzyskać u dh. Jerzego Burzyńskiego tel: 602-634-253