OGÓLNOPLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Eliminacje miejskie – zakończone !!

30 listopada 2023 roku zakończyły się eliminacje miejskie  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego . W Konkursie udział wzięło 165 uczestników .Komisja konkursowa  powołana przez Prezydium Zarządu w składzie : przewodniczący dh Jerzy Burzyński , członkowie Mariola Furmaniak , Marzenna Łoboda i Arkadiusz Kwiatkowski po wnikliwej ocenie ustaliła zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych:

GRUPA  I  PRZEDSZKOLA

I miejsce Zofia Szupryczyńska, Przedszkole Nr.33 , opiekun Izabela Podlewska ,

II miejsce Zuzanna Kościukiewicz , Przedszkole nr.12 , opiekun Kamila Sołtysiak,

III miejsce Helena Kasprowicz  Młodzieżowy Dom Kultury nr2 ul. Leszczyńskiego 42 ,opiekun Małgorzata Lewandowska ,

GRUPA II SZKOŁY PODSTAWOWE , klasy 1-4,

I miejsce Maja Archacka ,  SP 63 Goszcyńskiego3, opiekun Gierszewska  Marta ,

II miejsce Liliana Waleńko, ( SP 64 Sardynkowa7, opiekun Katarzyna Przybylska ,

III miejsce Maria Barczak , SP 64 Sardynkowa7, opiekun Katarzyna Przybylska ,

GRUPA  III SZKOŁY PODSTAWOWE , klasy 5-8 ,

I miejsce Julia Jasińska , SP 43 Łowicka 45 ,opiekun Joanna Oździńska,

II miejsce Wiktor Grajek , SP 63 Goszczyńskiego 3, opiekun Gierszewska Marta ,

III miejsce Szymon Tobolewski , SP 43 Łowicka 45, opiekun Joanna Oździńska ,

GRUPA  IV  SZKOŁY  ŚREDNIE ,

I miejsce  Katarzyna Grzywacz , LO.nr.XIII Bydgoszcz,

II miejsce Agata Bączkowska  , LO.nr.XIII Bydgoszcz,

III miejsce Sara Lewandowska , Z.S.G-H Bydgoszcz,

 PRACE WYRÓŻNIONE:

 Grupa I , Przedszkola:

I wyróżnienie Rozalia Lewandowska , MDK nr.2,

II wyróżnienie Amanda Kucal, Przedszkole Niepubliczne ,,Smerfuś”, opiekun Emilia Ciszewska,

Grupa II SP , klasy 1-4,

I wyróżnienie Oliwia Tobolewska ,  SP 43 Łowicka 45 , opiekun Joanna Ożdzińska ,

II wyróżnienie Bartosz Pepeta , SP.64 Sardynkowa7  opiekun Katarzyna Sadke Grupa III  SP . klasy 5-8 ,

I Wyróżnienie Maja Jezierska , SP.67 Kromera 11 opiekun Magdalena Serafin

II Wyróżnienie Laura Zarembska SP.63 Goszczyńskiego3 opiekun Marta Gierszewska ,

Grupa IV,  Szkoły  Średnie  ,

I wyróżnienie  Zuzanna Kuś , Zespół Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich w Bydgoszcz ,

II wyróżnienie Martyna Olszewska ,  Liceum Ogólnokształcące nr III ,

Podziękowania dla Uczestników i Opiekunów . Podziękowania dla Dyrekcji Przedszkoli , Szkół Podstawowych i Średnich , Domów Kultury z których prace dotarły na Konkurs . Wszystkie prace zostały zakwalifikowane na etap wojewódzki ! Uczestnikom życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w następnej edycji Konkursu !

Wręczenie nagród i okolicznościowych dyplomów nastąpi 26 stycznia 2024 roku o godzinie 17.00. w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy ul. Pomorska 16 . Na skromną uroczystość wyróżnionych  wraz z Opiekunami zapraszamy już dzisiaj.

dh Jerzy Burzyński