Komisja do spraw młodzieży

15 kwietnia – posiedzenia Komisji ds. młodzieży. Biuro ZOM ul Pomorska. Po raz pierwszy w pełnym składzie spotkała się komisja. Na wstępie prezes ZOM przedstawił działania w tym roku, co udało się nam zrealizować a co jeszcze musimy zrobić. Następnie przystąpiono do wyborów . Przewodniczącym Komisji został dh Jerzy Burzyński, a sekretarzem dh Agnieszka Mieczkowska. W następnej części rozmawiano o pracy Komisji w tym roku i kadencji. Sporządzono plan pracy na 2022 rok i na kadencje 2021-2026 . Na zakończenie dh Jerzy podziękował za wybór i zaprosił Wszystkich do wspólnej pracy na rzecz MDP.
Skład Komisji:
Przewodniczący – Burzyński Jerzy,
Sekretarz – Mieczkowska Agnieszka
Członek – Kalinowska Jolanta,
Członek – Szmyt Ewa,
Członek – Wilandt Izabela,
Członek – Kroll Jędrzej,
Członek – Grzeliński Damian,
Członek – Schalau Roman,
przygotował: Leszek Szmyt