Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bydgoszczy wybrany na zjeździe 28.04.2016          Prezes                                        -  Szmyt  Leszek

 

1.     Wiceprezes                      -  Burzyński Jerzy

2.     Wiceprezes                      -  Myszka Czesław

3.     Wiceprezes                       -  Rychlewski Stanisław

4.     Sekretarz                          -  Baumgart  Rafał

5.     Skarbnik                           -  Żołdowicz  Krzysztof

6.     Gospodarz                         -  Świciński Włodzimierz

7.     Członek zarządu               - Grottel  Joanna

8.     Członek zarządu               - Grzeliński Damian

9.      Członek zarządu              - Gutowski Sławomir

10.  Członek zarządu              - Klimczak Daria

11.  Członek zarządu              - Kowalczyk Wojciech

12.  Członek zarządu              - Kuzimski Piotr

13.  Członek zarządu              - Lustig Marcin

14.  Członek zarządu              - Szimelpfenig Marek

15.  Członek zarządu              - Szmyt Marcin

16.  Członek zarządu              - Tomala Adam

17.  Członek zarządu              - Wlazło Wojciech

     19. Członek zarządu             - st. bryg. Gmurczyk Wojciech

     20. Członek zarządu             - Skrycki Zbigniew

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

1.     Przewodniczący                 - Zdzisław Stypka

2.     Wiceprzewodniczący        - Arkadiusz  Kwiatkowski

3.     Sekretarz                             - Jolanta  Kalinowska

4.     Członek                               - Marlena Twardowska

5.     Członek                               - Jarosław  Bess

 

2008 ZOSP Bydgoszcz