Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bydgoszczy wybrany na zjeździe 19.04.2011PREZYDIUM ZARZĄDU:

1. Prezes - Szmyt Leszek OSP Alcatael-Lucent Polska
2. Wiceprezes - Burzyński Jerzy OSP Pasamon
3. Wiceprezes - Rychlewski Stanisław ZOSP Unilever
4. Sekretarz - Szimelpfenig Marek ZOSP Unilever
5. Skarbnik - Żołdowicz Krzysztof OSP BFM zakład nr 1
6. Gospodarz - Świciński Włodzimierz OSP Pasamon
7. Członek prezydium - Lustig Marcin OSP Sklejka-Multi


CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

8. Członek zarządu - Baumgart Rafał OSP BFM zakład nr 1
9. Członek zarządu - Dubicki Tadeusz ZOSP Tele-Fonika Kable
10. Członek zarządu - Garlica Joanna OSP BFM zakład nr 10
11. Członek zarządu - Kempiński Kazimierz OSP Sklejka-Multi
12. Członek zarządu - Kowalczyk Wojciech OSP Alcatel-Lucent Polska
13. Członek zarządu - Kuzimiński Piotr OSP BFM zakład nr 10
14. Członek zarządu - Mróz Kazimierz ZOSP Tele-Fonika Kable
15. Członek zarządu - st.bryg Gmurczyk Wojciech
16. Członek zarządu - ks. Michalski Roman
17. Członek zarządu - Ferek Adam przedstawiciel Urzędu Miasta Bydgoszcz

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Przewodniczący - Stypka Zdzisław OSP Alcatel-Lucent Polska
2. Wiceprzewodniczący - Myszka Czesław ZOSP Tele-Fonika Kable
3. Sekretarz - Kalinowska Jolanta OSP Pasamon
4. Członek - Wamka Agnieszka
5. Członek - Kwiatkowski Arkadiusz

2008 ZOSP Bydgoszcz